Zahájení revitalizace sídliště Štechova

Dnes bude zahájena revitalizaci Štechovy ulice a okolního veřejného prostranství v úseku od supermarketu BILLA po ulici Vančurova. Chodníky, silnice a přilehlá parkoviště budou mít nový propustný povrch.

 • Vznikne 80 nových parkovacích míst
 • Nové veřejné osvětlení
 • Parkové úpravy
 • V rámci realizace vznikne příprava na hřiště pro pétanque, venkovní workout hřiště a psí loučku s prvky agility.

Dokončení: říjen 2020

Cena revitalizace: 25 milionů korun

Opozice kritizuje výběr architekta na představu Sítenského mostu…

 Kladenské opozici se nelíbí, že jsme pro architektonickou studii Sítenského mostu vybrali pana architekta Pleskota. Hele lidi já to beru na sebe. Fakt plná odpovědnost. Nesehnal jsem pro Sítenský most lepšího architekta než toho nejlepšího, co v Čechách máme. Člověka, který projektoval obnovu dolních Vítkovic nebo dům pro nejbohatšího Čecha. 

Dali jsme architektovi tvůrčí volnost, kdy je hlavním limitem výsledná cena. Samozřejmě výsledek se někomu líbit bude, někomu ne, ale to je holt život. Pro politiky by bylo nejlepší rovnou vybrat projektanta a udělat čistě technickou stavbu, vyhnuli bychom se tak většině problémů spojených s tím, že díky architektovi bude stavba jedinečná. Bylo by to ale to nejlepší pro Kladno? Podle mě ne. 

Ti, co nyní kritizují z opozice měli 4 roky na to, aby s tím mostem něco dělali a výsledek? Nic. Nula. Náda. Jediné, co se toho dotýkalo byla studie na metro pod Kladnem, které mělo Sítenským mostem projíždět v proskleném tubusu. 

Studie na metro, u které se nakonec ukázalo, že je úplně k prdu z jednoduchého důvodu.  Naši opoziční mudrcové zapoměli, že město je poddolované a rubat tady další tunely pod zemí není úplně košer… 

Most se skleněným tubusem

Jen pro srovnání. Studie od vyhlášeného architekta, která určí budoucí vzhled Sítenského mostu, bude stát kolem 1 milionu. Ano zadali jsme to bez soutěže. Taky jsme to mohli soutěžit na cenu a třeba něco ušetřit. Třeba taky ne. 

Co myslíte nelitují třeba ve Vatikánu, že na Sixtinskou kapli nebyla soutěž a že to zadali Michelangelovi napřímo? 

Určitě by se našel někdo, kdo by to udělal levnější a výsledek by vypadal asi takhle, nebo se mohla sejít komise místních politiků a vybírat nejlepšího umělce. Výsledek by vypadal asi takhle a byl by 10x dražší než v předchozí variantě. 

Jen pro srovnání. Pamatujete jak nám tady za 3,5 milionu zazpívala Suzi Quatro? Nebo tu úžasnou soutěž na předražené elekrobajky které město vyšly na 7 milionů? Nepamatujete? Tak to si nepamatujete správně. Žádná nebyla. Jen v těchto dvou případech jsme vyhodili z okna 10 milionů. 

Ale abych byl fér. Zadní požadavků na přestavbu Sítenského mostu pošleme i opozičním zastupitelům k připomínkování. Určitě je pro město lepší, když na sebe budeme házet argumenty, a ne nesmysly nebo ještě horší věci, jak o tady v tomhle plátku, jehož informační hodnota má zhruba úroveň písmenkové polívky, blbě hoří ale na sběr psích bobků je stále moc tlustý. 

Příkopy by se měly zakopávat, tak uvidíme, zda to ocení. 

Autobusové nádraží Kladno: vývoj projektu 2016-2020

Současná situace: Celé nádraží je dnes naddimenzované, technicky zastaralé, dlouhodobě neudržované a je ostudou pro město. Krom starých přístřešků je hlavním nedostatkem stávajícího stavu nemožnost parkování a absence zázemí WC. Cestující do Prahy jsou nuceni parkovat auta například na Havlíčkově náměstí, v Habešovně, na Sítné a pak přestupovat na autobus, přičemž komplikují místním parkování.

Na autobusovém nádraží Kladno denně nastupuje podle údajů z roku 2015 cca 700 cestujících. Pro porovnaní na zastávce u gymnázia nastupuje 2600 a na náměstí Svobody kolem 4000 cestujících denně.

V případě vybudování rychlodráhy, která získala v roce 2019 územní rozhodnutí, se dá počítat s úbytkem cestujících, mj. proto, že aby byla železnice efektivně využita, dojde k přetrasování autobusových linek, z nichž některé dnes končí na autobusáku.

Rok 2016: Byla vyhlášena architektonická soutěž, u které bylo přesně popsáno, že investiční náklady na první etapu nesmí překročit 150 mil. V soutěži se sešlo celkem 6 návrhů, byla udělena dvě druhá místa, nebyl vybrán jednoznačný vítěz soutěže. Město následně vypsalo jednací řízení bez uveřejnění a byla podepsána smlouva s jedním z vítězných účastníků soutěže, studiem Cuboid architekti. 

Řetězec Lidl v počátcích zadání soutěže plánoval podstatnou přestavbu své prodejny a s městem se domluvil na společném podzemním parkování jak pro nádraží, tak pro prodejnu. V průběhu času však řetězec svůj názor změnil zejména proto, že se ukázalo, že původně odhadované investiční náklady budou několikanásobně vyšší.

V tu chvíli původní koncept společného řešení podzemního parkování, ztratil smysl. Bez dohody situace kterou vidíte na přiložené vizualizaci, nešla realizovat. Nádraží by bylo zapuštěné, ale obchodní dům na pozemcích které v roce 2002 tehdejší primátor Volf prodal za 800 Kč/m2 investorské skupině ABC Chomutov, by zůstal ve stávající výšce.

Rok 2017 Na začátku roku se kladeňáci dozvěděli, že nádraží bude hotové do konce roku 2018.

13.1.2017: Město minulý rok vyhodnotilo architektonickou soutěž, ze soutěžních návrhů vychází i připravovaný projekt. Chybět by neměly ani záchytné parkoviště a úschovna pro kola. Protože Kladno na modernizaci chce využít evropské dotace, podmínkou je dokončení prací do konce roku 2018. „Stihnout se to dá,“ uvedl primátor.

Milan Volf (Volba pro Kladno)

Rok 2018: Dokončen projekt první etapy. V realizaci nenastal žádný posun. Nádraží i jeho okolí dále chátrá. Město má nové vizualizace budoucího stavu.

1. etapa zahrnovala: odstavy pro autobusy, nástupiště, podzemní parkoviště pro 95 automobilů, prodejnu jízdenek a zázemí pro řidiče. V plánku jde o část označenou jako terminál. 

 • Odhad investičních nákladů 1. etapu: 345 milionů. 

Na první etapu bylo požádáno o dvě dotace. Z toho byla schválena jen jedna ve výši 100 milionů na stavbu nádraží. Druhá na stavbu podzemního parkoviště pod nádražím nebyla schválena ze dvou důvodů. 1. město nezískalo stavební povolení do doby, kdy bylo nutné o dotaci žádat. 2. cena 1 milion na jedno parkovací místo, připadala poskytovateli dotace nepřiměřená.

Město by za první etapu zaplatilo 245 milionů. Samozřejmě to by platilo v případě, že by se při stavbě neobjevily nečekané problémy. (Stavba je na území, nad kterým byl v minulosti rybník, kvůli zahloubení parkoviště bylo nutné stavět ohromnou opěrnou zeď, panovaly obavy, že dojde k narušení celého území, ve svahu je protiatomový kryt, u vjezdu je hlavní přivaděč vody, který by bylo nutné kompletně přeložit…)

2. etapa dostavba další administrativní budovy magistrátu (F) nad nádražní budovou, galerie a další budovy (E,G). Stavbu této etapy bylo možné zahájit až po skončení udržitelnosti dotace, tedy nejdříve po pěti letech od dokončení projektu autobusového terminálu.

 • Odhad investičních nákladů na 2 etapu: 130 milionů. 

Ani etapa 2 nebyla bez problémů. Protože obchodní řetězec Lidl ustoupil od původního plánu, vznikaly během přípravy projektu prostorové problémy mezi plochou nádraží a Lidlem a projekt se začal odchylovat od původní vize navržené v architektonické soutěži a znázorněné na vizualizaci. Otázka proč stavět další budovu pro administrativu magistrátu? Ano novější kanceláře jsou lepší ale nestačí opravit stávající?

Celkové investiční náklady na obě etapy: 475 milionů. 

3. etapa Budovy A1,2,3, B,C a D by vznikaly v režii soukromých investorů. Samozřejmě za předpokladu, že by s plánem souhlasili. Budova A1 je na pozemku firmy Artega s.r.o. – Mgr. Miroslav Vacek. Budova B je na pozemku spoluvlastněném JUDr. Františkem Hrudkou a Mgr. Miroslavem Vackem. Jen samotnou stavbou opěrné zdi v první etapě by došlo k výraznému zhodnocení pozemků pod stavbami A1 a B. Cena kterou bychom za to zaplatili by byla ovšem extrémně vysoká.

Celkově zůstává otázka. Proč nebyla zpracována dopravní studie? Proč byl akceptován projekt u kterého došlo k navýšení ceny oproti původnímu zadání o 200 milionů?

Rok 2019 Po volbách a výměně na radnici se seznamujeme s rozpracovanými projekty. Pro realizaci jsou připraveny dva investičně nejnáročnější. Jeden pro první etapu autobusového nádraží a druhý pro opravu hlavní třídy. Pro nejhustěji obydlené Kročehlavy nebo jiné části města nebylo v plánu nic. Veškeré peníze na investice měly jít do autobusového nádraží a na předláždění hlavní třídy.

Vzhledem k tomu, že odhadované investiční náklady jen na první etapu autobusáku byly vyšší, než je rozpočet odboru dopravy na celý rok, objednali jsme u původního projektanta studia Cuboid prověřovací studii s cílem zjistit zda je možné snížit cenu za realizaci projektu.  Zároveň s tím byla objednáno u dopravního experta posouzení dopravního významu a potřebné dopravní kapacity autobusového nádraží Kladno

První studie ukázala, že jedinou možností, jak výrazně snížit výslednou cenu, by bylo vynechat podzemní parkoviště, čímž bychom původní cenu snížili o necelých 100 milionů. (cena jednoho parkovacího místa vycházela na astronomický jeden milion korun) Pokud by z projektu vypadlo parkoviště, přišli bychom o jeden z důvodů, kvůli kterým má přestavba smysl a také o podmínku přidělení dotace na stavby tohoto typu.

Zjednodušeně lze říct, že si minulé vedení města za 10 milionů objednalo několik líbivých vizualizací které prezentovali před volbami s vědomím, že k realizaci stejně nikdy nedojde jelikož Kladno takovou stavbu nemůže zaplatit.

Dopravní studie potvrdila co si mnozí mysleli již dříve. Plocha je předimenzovaná a význam tohoto dopravního uzlu bude postupně upadat. Krom jiného také studie upozornila na fakt, že díky integraci Rakovnicka se v prosinci 2019 sníží počet linek z 22 na 17.

Výstupem dopravní analýzy bylo doporučení pro úpravu kapacity nádraží, podle kterého městský architekt pro veřejný prostor navrhl řešení prostoru tak, aby nádraží mělo dostatečnou kapacitu, plnilo požadavky na pohodlné cestování, aby umožnilo parkování osobním automobilům a aby výsledné řešení tolik nezatížilo městskou kasu. Aby krom nádraží bylo možné rekonstruovat střechu zimáku, postavit nový Sítenský most a opravit fasády věžových domů.

Návrh který vidíte, se stal podkladem pro projekční kancelář. Nová podoba vznikala ve chvíli, kdy jsme dali na časovou osu investice které bude město v příštích několika letech muset udělat.

Rok 2020 Nové řešení v podstatě zohlednilo vše co projekt z roku 2018. Počet parkovacích stání byl navýšen z 98 na 132.  Přibyly „zelené střechy“.

 • Odhadované náklady na realizaci jsou kolem 60 milionů. (rozdíl oproti projektu z roku 2018 je 285 milionů)

Projekt z roku 2020 má tři cíle:

 1. Zlepšit prostředí jak pro cestující i pro řidiče.
 2. Doba realizace musí být během následujících dvou let.
 3. Umožnit další využití daného území. Pokud by ve střednědobém horizontu význam nádraží i nadále klesal a nechceme území znehodnotit megalomanskou stavbou. V případě, že v budoucnu dospějeme do stavu, že nebude některá z částí stavby potřeba (odstavy, zastávky, parkoviště), je možné flexibilně plochu využít jiným způsobem. To by v případě, že by bylo nádraží zařízlé do svahu ještě více než je nyní, šlo těžko. 

V širších vztazích území: Máme dohodu s Lidlem, že dojde k přestavbě prodejny na nový koncept. Snažíme se dohodnout, aby původní záměr stavby Kauflandu vedle pracovního úřadu byl přehodnocen a místo supermarketu vznikla na území bývalé Maďarky, nová čtvrť pro bydlení s obchody v pateru. Tím by byl umožněn i další rozvoj čísti brownfieldu Poldi přiléhající k centru města.

Stará štola u Kročehlavského pivovaru

Detaily ke štole, kterou objevili minulý týden při práci na propojení Panské louky a Sítenského údolí.
Popis a fotky vnitřní části jsou od pana Loha který prováděl speleologický průzkum. Na fotkách potom můžete vidět staré mapy z roku 1937 kdy byl celý systém odvodu vody zřejmě ještě funkční.

Popis: Pravděpodobně se jedná o vodní dílo odvádějící vodu ze svahu nad tělesem Kladnesko – Nučické dráhy. Chodba je do výšky 95 cm vyzděná z pískovcových bloků. Klenutí chodby je z pálených cihel v gotickém tvaru klenby. Šířka chodby ve spodní části je 125 cm. Naměřená výška 210 cm. Celková délka chodby je 510 cm.

Ve východní části chodby je zazděné ostění z pískovce. V levém sloupku je osazený pant na dveře. Tento vchod se nachází zhruba 40 cm pod povrchem terénu. Dva metry od vchodu je z pískovce vyzděný pravděpodobně vodní přeliv 50 cm vysoký. Západní část chodby končí vyzděným čelem. Stejně jako boky chodby je spodek čela vyzděný z pískovce. Vrchní část cihelného zdiva není navázána na klenbu. Čelo Vypadá jako by bylo dozděno dodatečně. Nad pískovcovým zdivem prochází chodbou ocelová trubka průměr 100 mm.

S největší pravděpodobností bude tato chodba pokračovat směrem do svahu odkud je přivedená ocelová trubka jako přívod vody pro pivovar.

Kladno 3.4.2020

Ráno jde do světa info o tom, že architektonický návrh na Sítenský most bude dělat Josef Pleskot. V dohledné době nebude na Kladně potřeba na jednu akci větší investice než do přestavby Sítenského mostu. Proto jsem rád, že budoucí podobu mostu bude navrhovat špičkový architekt.

Zbytek dne řeším změny regulačních plánů. Hlavním cílem změny regulačního plánu v centru je umožnit přestavbu autobusového nádraží a stavbu kapacitního parkoviště u Rabasovky na místě panelového parkoviště které je v šíleném stavu. 

Odpoledne vyzvedávám od pana Svatoše ohromnou krabici müsli tyčinek, které na pomoc v současné krizi město dostává jako dárek Miners Kladno. V pondělí to rozdělíme mezi školky, hasiče a zdravotníky. Když už jsme u těch Miners. Stará budova je komplet pryč, na místě jsou vykopané základy na patky pro nové zázemí klubu. Snad to do prázdnin bude hotové. 

Pak už jen s Robinem procházíme se starými mapami okolí pivovaru a řešíme zatopenou štolu.  Už mám fotky od pana Loha který prováděl speleologický průzkum, ale ještě jsem se nedostal k tomu, abych vše sepsal. Slibuju bude to příští týden. 

Ve vyčištěném prostoru v bývalé vlečce vznikají broukoviště. Řešíme ještě co s rybníkem, který by potřeboval vyčistit, v ideálním případě trochu kultivovat, aby jedna z mála vodních ploch ve městě vypadala a fungovala lépe. Pokud by se podařilo opravit břehy a na severní straně přidat možnost sezení na břehu jako je to na jihu, určitě by to tomu místu pomohlo. 

Nakonec mi Robin říká, že jsme si od nich sice objednali pravidelnou dezinfekci všech dětských hřišť (a že jich máme ve městě 44) ale v rámci pomoci v těžké době, to udělali pro město bez nároku na honorář.  Někdo šije roušky, někdo šít neumí, tak čistí hřiště. Díky všem!

Autorem architektonického návrhu na Sítenský most bude Josef Pleskot

Když jsme se rozhodovali, jak se k rekonstrukci postavit, vybírali jsme podle jednoduchého pravidla. Pro Kladno to nejlepší. Oslovili jsme tedy Josefa Pleskota. Špičkového architekta, autora návrhu revitalizace Dolní oblasti Vítkovic, nebo například rodinného domu Petra Kellnera. Ten nakonec souhlasil a stane se tak autorem architektonicko-technického řešení nového mostu přes Sítenské údolí.

Moc bych si přál, aby tohle byl pomyslný počátek nové éry. Doby kdy na Kladně začnou vznikat stavby, které tu budou i za několik generací a budeme na ně patřičně hrdí jako můžeme být hrdí například na věžáky, které začaly vznikat ve třicátých letech minulého století. 

Kolem stavby nového Sítenského mostu koluje hromada fám. Takže fakta:

 • Most byl postaven v roce 1966 s plánovanou životností 50 let. V tuto chvíli tedy již mírně přesluhujeme.
 • Nový most NEBUDE užší. Prostě ne. Posudky sice ukazují, že při stávajícím provoze by stačil most, který bude mít dva pruhy ale nový most stavíme na sto a více let. Chceme, aby tam byla rezerva i za cenu vyšších nákladů chceme zachovat stávající dopravní režim.  
 • Most nepadá. Byla dokončena údržba, aby se v mostovce nedržela voda. Podle statika máme v tuto chvíli zhruba čtyři roky na projekci. Poté budeme muset postavit most nový nebo na stávajícím výrazně omezit provoz.
 • Bylo možné zachovat stávající most nebo jeho části? To možné nebylo. Nový most stavíme na sto a více let. Oprava by byla finančně náročná a životnost mostu by prodloužila pouze o několik málo let.

Co v tuto chvíli řešíme?

 • Architekt Pleskot pracuje se svým týmem na architektonicko – technickém řešení nové stavby, včetně návazností do údolí.
 • Zároveň s tím připravujeme soutěž na další projekční práce. Projektanti a statici budou návrh architekta finalizovat.
 • Prověřujeme, zda by bylo možné stavět a bourat na etapy tak, aby byla zachována průjezdnost alespoň kyvadlově.

Máme hotové průzkumy statické, probíhají geologické průzkumy a zaměření Sítenského údolí.

Mám ohromnou radost, zároveň chci poděkovat všem kteří se na přípravě podílí.  

Průzkum štoly a nanorespirátory – Kladno 1.4.2020

Ráno se speleolog souká do štoly, kterou odkryli v pondělí u Panské louky. Není moc velká, uvnitř plná vody. Podle všeho to je součást starého systému na hospodaření s vodou, která dřív patřila k pivovaru. (záběry z vnitřku snad budou během několika dní) Máme možnost to zasypat nebo zachovat. Volíme druhou možnost. Bohužel podle projektanta to nejde u cesty „přiznat“, cihly by nevydržely, během několika let by se to komplet rozpadlo, musí být překryty zeminou.

Podél nové cesty vytvoříme dvě tabulky informující o tom, jak historicky pivovar získával vodu. Štolu opravíme. Ze štoly bude prosakovat voda dál, jak to bylo původně. Na ploše bývalé vlečky budou občas mokřady, přes ty povede dřevěná lávka.

Zjišťujeme, že u bývalé ZOO byla studánka, při opravě parku se to tam vybetonovalo a nad tím místem je kanalizační poklop. Tak to může být zajímavý projekt pro další rok.

V poledne volá paní Bukovská z AVE, že veze 700 nanorušek pro město. Část jde řidičům, kteří rozvážejí nákupy seniorům, část městské policii a většina potom do skladu ve Vašatově kde je budou zítra a v pondělí vydávat od 12 do 14 hodin zdravotníkům spolu s respirátory.

Navečer zjišťuju, že Sáfa Pod Vobrazem točí pivní speciály z okýnka. Bohulibá činnost … 😃

Stará štola a nový autobusák Kladno 31.3.2020

Od včerejška řešíme propojku ze Sítenského údolí na Panskou louku. Na jednom místě při pročišťování vykopali starý pařez. S kořeny ale vytrhli i kus stropu nějaké štoly z pálených cihel. V uvnitř je to celé zatopené ale voda není zatuchlá.Podle historických map, které jsme získali z Areál bývalého pivovaru Kladno-Kročehlavy z okolích strání získával pivovar vodu a stahoval ji do jakéhosi rezervoáru. Dnes jsme tam byli se speleologem. Pánovi jsem nabízel, že díru zvětšíme, ale kam prý prostrčí hlavu, tam se vleze celý. Tak uvidíme zítra. Trochu nám to celý projekt komplikuje, ale zase by byla škoda to tam zasypat. Když už to tam je, třeba z toho půjde zachránit alespoň část.

Do toho dokončujeme projekt nového autobusového nádraží. Hala s čekárnou, několik zastávek, kapacitní parkoviště a menší park směrem k divadlu. Zelené střechy, dešťová voda se bude vsakovat na místě. S modernizací bychom chtěli začít v tomto roce.

Kladno 27.3.2020

Hned ráno bylo jasné, že všechny objednávky nedokážeme uspokojit v požadovaném počtu. Rozdělujeme tedy zásoby tak, aby se dostalo hlavně na ordinace. Další zásilka by měla v příštím týdnu pokrýt celou poptávku. První zastávka Ivan Šulek který mi předává roušky, co ušili ve Studio Carraro s partou dobrovolníků. Přidávám k chirurgickým rouškám na rozvoz. Na dnešek je naplánováno 78 zastávek. Naštěstí provoz minimální, tak to jde rychle.

Aby to šlo ještě rychleji, propojil jsem Google tables s mapami. Instalace tabletu je trochu punk, ale funguje to. Stará Škodovka díky tomu připomíná Teslu. 😃 Písnička na dnešní den: Creedence Clearwater Revival: Up Around The Bend

V krabici zbývá pár posledních balíčků zdravotnického materiálu na rozvoz. Najednou přichází info od primátora, že majitel Teplárny Kladno pan Tykač nakoupil 5000 respirátorů které daruje Kladnu. Stačí to vyzvednout na vrátnici. Když jsem jako pomoc TEPA nedávno vezl dezinfekci do teplárny, ani jsem nečekal, že to borci ze Sev.en Energy takhle otočí. 😃 Ihned vyzvedáváme. Část jde rovnou do školek a zbytek je rozpočítána pro zdravotníky a uskladněna. Jde o respirátory FFP2, nic lepšího komerčně nejde sehnat. Na FFP3 je embargo.

Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, stomatologové a lékárníci si respirátory mohou vyzvednout v pondělí 30. března mezi 12 a 15 hod v Základní škole Vašatova, boční vchod z ulice od Billy.

Na úřadě v průjezdu potkávám Ninu Vu a Van Hien Nguyena. Mají prodejnu na hlavní třídě a přivezli na magistrát mýdla, roušky a jednorázové rukavice. “Doba je špatná, rádi pomůžeme.” Oznámila mi paní Vu. Vše vyložili v průchodu radnice a zase odjeli do práce.