Dvě varianty horní části hlavní třídy

V červnu jsme představovali rozvojové projekty města. U zimáku je v podstatě rozhodnuto, most řeší pan architekt Pleskot a zatím nemáme náhledy. Největší diskuse byla vždy nad variantami řešení horní číst hlavní třídy.

Znáte to všichni. Žádná zeleň, téměř žádné místo pro předzahrádky, všude podivná zábradlí… Prostě na centrum města to je nešťastné. Na tom, že je potřeba s tím něco dělat, se shodneme asi všichni. Na tom, jak by výsledek měl vypadat, jsou ale názory rozdílné.

Vezmete to tedy od začátku.

Minulé vedení města v roce 2016 vypsalo architektonickou soutěž, na základě, které byl vypracován tento projekt.

Jak sami vidíte, jedná se o kompletní přestavbu, včetně změny dopravního režimu. Kleinerova by byla takzvaně zklidněna širokým příčným prahem který by propojil náměstí Svobody a předprostor kina Sokol. Zmizela by všechna parkovací místa a plocha by byla komplet pro pěší. Počet parkovacích míst by se zmenšil i v Tyršově ulici která by byla slepá a obousměrná. Na jejím konci by bylo nutné se otočit a na hlavní silnici vyjet, až na světelné křižovatce u Gymnázia.

Projekt byl kompletně dopracován, nicméně nejspíš z finančních důvodů, nebyl realizován. Představa že by v době ekonomické krize mohl někdo realizovat projekt na který nebyly peníze ani v době kdy ekonomika rostla je nereálná.

Popravdě na obrázku se mi to líbí, jenže když jsme nad tím začali uvažovat z praktického hlediska, tak to zas tak ideální nebylo. Dali jsme tedy dohromady to, co si od tohoto prostoru slibujeme my i lidé kteří tady provozují obchody nebo služby.

 • Do prostoru by měla přijít zeleň.
 • Bylo by dobré rozšířit místo pro předzahrádky a pro pěší.
 • V ideálním případě by zde měla být možnost vysadit děti na cvičení a zaparkovat.

Tím že by z Tyršova ulice měla být obousměrná, by byl výrazně snížen počet parkovacích stání a auta by s musela otáčet u křížení s TGM. Nedokážu si představit, jak by takové řešení lidé přijali, a tak jsme ve druhé variantě návrhu zachovali stávající dopravní režim.

Takové zadání potom dostal na městský architekt pro veřejný prostor, který vytvořil druhou variantu možného řešení, která většinu požadavků zohlednila.

Byla zúžena silnice před Sokolem, přičemž byla zachována možnost průjezdu i parkování. Přibyly stromy a je rozšířen chodník, a možnost umístění předzahrádek.

Nechci, aby z toho bylo nějaké politikum a chtěl bych to oprostit od toho za jakého vedení města jaký návrh vznikl. Hádky, jestli Losna nebo Mažňák k ničemu nevedou. Jde o prostor, který se více či méně týká nás všech kdo v tomhle městě žijeme. Proto budu rád, když mi napíšete, váš názor na tyto varianty.

Hezké prázdniny všem.

Nové zázemí pro kladenský baseball

Baseballisti Miners Kladno mají nové zázemí. Díky všem, kteří se na celé akci podíleli. Nebylo to vždy jednoduché, ale výsledek stojí za to. Původní stav byl katastrofální. Dětem, které chtěli jít na toaletu, například kapalo z děravé střechy na hlavu. Rozpadající se budova byla zdemolována a zachovány byly pouze základy na kterých je umístěna modulární stavba. Krom rychlosti, s jakou vznikla, je výhodou možnost dalšího rozšíření.

Klub má v novém zázemí posilovnu, šatny, klubovnu a samozřejmě sociální zařízení. Dnes jsme stříhali pásku, ale tím samozřejmě nekončíme. Petr Baroch v příštím roce vedlejší plochu přestavět na softbalové hřiště. Klub se pokusí alepoň část prací dělat svépomocí a já za město rád pomůžu, aby to dobře dopadlo.

Už koluje fáma…

Už koluje fáma, že most bude užší…. Jak to tedy s mostem doopravdy bude? 

Pan Šváb zastupující zájmy Volby pro Kladno dříve v ANO nyní v Trikolóře napsal: 

„Stávající čtyřpruhová páteřní komunikace Kladna, po které v pracovní den projede až patnáct tisíc vozidel, se má dle zadání změnit na dvoupruhovou komunikaci.“

Informaci nekriticky sdílely noviny Vaše Kladno.  Informace je pro čtenáře zajímavá, její jediný problém je, že není pravdivá. Jsou dvě možnosti, jak se taková informace mohla dostat ven. Jednou je, že ji někdo zveřejnil záměrně. Druhou variantou je, že si pan Šváb udělal názor na základě první části věty, ale už ji nedočetl celou.

Jak to bude s mostem bude doopravdy?  V zadání je napsáno: „Dopravní systém mostu by měl respektovat stávající dopravní systém, tedy 2 jízdní pruhy… a teď pozor…. v každém směru. Bude zachován i oboustranný chodník.“ Obavy zástupce hnutí Trikolóra, že by nový most dopravně nestačil, nejsou na místě. Dva pruhy v každém směru to znamená 4 jízdní pruhy. 

Jak jsem v jednom z minulých videí uvedl, před podpisem smlouvy s Josefem Pleskotem jsem rozeslal všem zastupitelům včetně opozice zadání projektu k připomínkování. Informace najdete i na webu města. Bylo to na Kladno průkopnické gesto. 

Zeptat se opozice na názor, kdo to kdy viděl …  i přesto, že z opozičních zastupitelů neodpověděl nikdo, předpokládám, že kritice se stejně nevyhneme, ale je to zajímavý experiment. Opozice měla poprvé na Kladně možnost ovlivnit zadání velkého investičního projektu. 

Zpátky k fake news. V dnešní době je prostor plný informací a lidé nemají čas si je ověřovat. I apríl se může změnit v „zaručenou“ informaci…  tak k těm největším nesmyslům které se po městě šíří v poslední době.  Vezmeme to rychle. 

 • Kročehlavský Pivovar se nemění na obchodní centrum
 • Sítenské údolí ani podjezd u 8 základní školy se nebude zasypávat
 • Na Růžovém poli věznice nevyroste
 • V Bažantnici není krokodýl

Josef Pleskot, modernizace trati, oprava hřbitovní zdi a zapomenuté sochy…

V pondělí na Kladně proběhl podpis smlouvy s Josefem Pleskotem. Ten do září navrhne architektonicko / technické řešení nové podoby Sítenského mostu. Věděli jste, že rodina Pleskotů na Kladně dokonce nějakou dobu žila? 

Více ve videu…

Jsem opravdu rád, že se jméno Pleskot na Kladno vrací. Tentokrát dobrovolně. 

Absorbéry míso protihlukových stěn

Spolu se Správou železnice se snažíme ladit každý detail projektu. Jedním z těch problematických byly protihlukové stěny podél trati, která vede v těsné blízkosti rodinných domů. Tady za mnou měly vyrůst více než čtyřmetrové stěny, z čehož měli místní oprávněné obavy. 

U Strouhalovy ulice nahradí protihlukové stěny kolejové absorbéry

V tomto roce byla proto provedena hluková studie v celém úseku. Po jejím vyhodnocení víme, že můžeme ohromné protihlukové stěny kolem většiny trati nahradit kolejovými absorbéry. To je dobrá zpráva zejména pro lidi, kteří bydlí přímo vedle trati tady u Strouhalky kde bylo původně v plánu vystavět protihlukové stěny hned za zahrádkami místních obyvatel. 

Hřbitovní zdi

Opravujeme zeď u kladenských hřbitovů. Byla to potřebná nicméně dlouhodobě odkládaná investice. Prostě za práce na hřbitově politický body nejsou. 

Když jsem dal na facebook fotku ze svatého Jána z Dubí, psali jste mi, jak je to s opravou zdi tady. Ta je bohužel stále v nedohlednu. Celý hřbitov vlastní Římskokatolická farnost, se kterou město jedná roky. Ale stále bez výsledku. 

Přitom ve finále víme, že nebude jiná možnost, než že celý areál převezme Kladno a opraví to na vlastní náklady. Nyní to opravit nejde. Tady ani jinde investovat do cizího majetku nemůžeme. Je to asi stejný princip jako pokud by vám soused vyšperkoval auto nějakými doplňky, protože se mu jeho současný není podle jeho gusta. Někomu by se to možná líbilo, někomu ne ale legálně to prostě není možné. 

Participativní rozpočet Středočeského kraje

Do 15. června můžete hlasovat v participativním rozpočtu Středočeského kraje. Z Kladna jsou tam projekty pro cyklisty, nový ukazatel na hornický skanzen nebo návrat sochy Rodina na náměstí Jana Masaryka. Ta byla odstraněna při rekonstrukci v roce 2015 a už se nevrátila. Teď můžete hlasováním pomoct k tomu, aby se socha dostala zpátky. Já tedy myslím, že tam patří a budu se snažit ji tam dostat i kdyby to v tom hlasování na kraji nevyšlo. Je to jedna z nekontroverzních soch a sem na parkoviště magistrátu rozhodně nepatří. 

Zapomenutá socha

Ale když už jsme u těch soch. Tahle socha je uložená v areálu Tepa na Sítné. Z původního místa tam byla přesunuta asi někdy v 90 letech. Lidem připomínala dobu minulou. Asi proto neměl nikdo doposud odvahu to zase vrátit do veřejného prostoru. Co bylo bylo. Mě je 37 v době kdy byla sametová revoluce, jsem chodil do první třídy asi proto mi tyhle sochy nevadí. Nebo spíš nemyslím, že bychom se za to měli stydět a staré sochy někam schovávat na parkoviště nebo za plot. 

Klidně mi dejte vědět do komentářů na youtube nebo na facebooku super pro návrat téhle sochy a naštvaného smajlíka pro to, aby zůstala tam kde je… Díky mějte se hezky. 

Problém bydlením a parkování v centru Kladna

Jedním ze způsobů, jak historické centrum města oživit, je umožnit novou výstavbu v prolukách a přestavby historických objektů na pro bydlení. Bohužel pokud už se našel investor, který chtěl stavět, narážel zákonné normy vyžadující, aby vyřešil parkování na vlastním pozemku. To mnohdy v centru není ani při nejlepší vůli možné.  Jak Kladno problém řešilo dříve a jak jsme se rozhodli k problému přistoupit nyní? 

Centrum na Kladně je téměř bez lidí. Bytů je tady opravdu málo. Aby se to změnilo, aby v centru začali žít lidé, je třeba aby měli kde bydlet. Je tedy potřeba umožnit stavbu nových bytů. 

Aby investor v historické části mohl stavět, musí tedy krom jiného vybudovat dostatečný počet parkovacích míst. To bohužel mnohdy není možné. Pozemky jsou tak malé, že se na ně auta při nejlepší vůli nevejdou. 

Dříve se to řešilo dvěma způsoby.

1, Investor se domluvil s majitelem jiného pozemku a ten mu parkovací kapacity pronajal. Nevýhoda takového přístupu je, že pokud pronajímatel následně nájem vypověděl, parkovací místa zmizela bez náhrady. Pro město nulový příjem. 

2, Minulé vedení přišlo s jiným způsobem řešení problému. Pokud investor potřeboval pozemek na parkování, vyčlenili kus silnice a který mu chtěli prodat. Na prodaném kuse by vznikla vyhrazená parkovací místa. Vyřešili by tak problém parkování pro investora, ale zároveň s tím by zhoršili možnost parkování v centru. 

Krom toho prodávat silnici na parkovací místa, to není dlouhodobě udržitelné.  Za jedno parkovací místo by město prodejem získalo kolem třiceti tisíc korun. Přičemž by nadobro přišlo o část vozovky, parkovací místa by byla soukromá. To nám nepřišlo jako dobré řešení, proto jsme prodej na poslední chvíli revokovali. 

Aby toho nebylo málo byl v roce 2016 schválen regulační plán centra, který pokud by došlo k jeho naplnění počítal s tím, že v centru zmizí 600 parkovacích míst na povrchu. Místo toho, měla na čtyřech místech vzniknout podzemní parkoviště: 

 • Pod hřištěm v Rabasovce
 • Pod autobusovým nádražím
 • Ve skále mezi stodolou a zdravotní školou
 • U mostu na Švermov

Celý plán měl jeden háček. Město nemělo a v dohledné době nebude mít na to, aby na těchto místech parkovací kapacity postavilo. Pokud to někdo bude slibovat. Můžete si být jistí, že neříká pravdu. 

Pro ilustraci jedno místo pod autobusovým nádražím mělo podle projektu z roku 2016 stát jeden milion korun. To byl také důvod proč město na autobusové nádraží nezískalo dotaci. Cena 1 milion na jedno parkovací místo, připadala poskytovateli dotace nepřiměřená. 

Ono je něco jiného malovat na papír bez ohledu na ekonomickou situaci města a druhá věc je plánovat s tím, že chcete něco reálně udělat.

Teď se tedy dostáváme ke třetí variantě, kterou jsme uvedli v život na začátku tohoto roku. Ta umožní investorům stavět a město díky tomu vybere peníze na stavbu nových parkovacích kapacit. 

Každý, kdo bude chtít stavět v centru a nedokáže vyřešit parkování na svém pozemku, může uzavřít smlouvu s městem a pronajmout si jedno parkovací místo na dobu pěti let. Město díky tomu za každé místo, které investor na stavbu potřebuje, získá 150 tisíc do fondu na navýšení parkovací kapacity. V porovnání s prodeji pozemků tedy 5x více přičemž nepřijdeme o pozemky. 

Díky tomu můžou například vzniknout nové byty konverzí bývalé sýpky která léta chátrá naproti zámecké zahradě. Zatím jsme takto uzavřeli smlouvu se dvěma investory, díky čemuž do městského fondu získáme kolem dvou milionů korun.

Podobný „investiční fond“ Kladno mělo. Před volbami v roce 2014 v něm bylo nastřádáno dvacet milionů korun. Po volbách v roce 2018 jsme zjistili, že bývalý primátor Volf fond využil na kulturu, respektive velkou číst na své občerstvení a večírky. O tom ale někdy jindy. 

Zpátky k parkovacím místům. Zároveň měníme regulační plán abychom místo čtyřech míst, kde parkování nikdy nevznikne, protože není nikdo, kdo by ho zaplatil, měli dvě lokality kde parkovací kapacity bude možné navýšit. I když se to někomu může zdát jednoduché i malá změna regulačního plánu musí projít všemi projednáními, a to zabere téměř rok. 

První lokalitou, kde dojde k navýšení parkovacích kapacit je autobusové nádraží, které v tuto chvíli nemá žádné parkoviště.  I když to tady není znát, absence odstavného parkoviště tady způsobuje problémy s parkováním v jiných částech města. Lidé dojíždějící z okolních vesnic využívají jako odstavné parkoviště například Havlíčkovo náměstí, Habešovnu nebo sídliště na Sítné. 

Druhou vytipovanou lokalitou je stávající parkoviště v Rabasově ulici. To jde přestavět tak, že vznikne několikapatrové parkoviště s nájezdem z ulice Leoše Janáčka a výjezdem do Rabasovy ulice. Díky tomu, že využijeme terénu, nemusí se parkoviště zakopávat pod zem čímž se rapidně sníží jeho cena a zvýší se šance, že nezůstane jen na papíře. 

S navýšením parkovacích kapacit na místě autobusového nádraží chceme začít na konci tohoto roku. Projekt je hotový. V tuto chvíli jediné, co nás brzdí, je regulační plán z roku 2016 který na místě autobusového nádraží parkoviště neumožňuje postavit.  

Odpovědi na dotazy redaktora Ladislava Pavlíka

Přišly mi dotazy z čehosi, co se jmenuje Kladenský měsíc. Už pozoruhodná je osoba, která dotazy píše. Jde totiž o pana Pavlíka. Neúspěšného kandidáta Volby pro Kladno, bývalého zaměstnance magistrátu a společnosti TEPO. 

Popravdě moc se mi do odpovídat tomuhle médiu nechce. Když se člověk ponoří do hromady hnoje čistý nevyleze, ale doba je zlá a nejde to jinak. Pokud bych neodpověděl, dostanou tím šmejdi volné pole působnosti a možnost tohle město likvidovat dál. To si asi nikdo nepřeje…   

Předně bych chtěl vyjádřit radost nad tím, že pan Pavlík našel konečně zaměstnání. Co víc je to ve společnosti Improx která vydává stranický tisk Volby pro Kladno. Tedy Kamelot a nově i Kladenský měsíc. 

Pro nás dobré, že pan Pavlík časem zmíněnou firmu zlikviduje. Jen bych chtěl majitele Improxu pana Jizbu upozornit, že ve chvíli, kdy z radnice Pavlík odešel, přišlo Kladno i o přístupy na facebook a další věci mnohdy roky budované a tradičně předávané po volbách. S Pavlíkem prostě zmizelo vše, co nebylo přivázané. 

Jinak pokud to ještě někdo neví Kamelot není inzertní médium ale stranický tisk Volby pro Kladno. Jde tedy o propagaci strany, která stojí na třech pilířích. Podpora ubytoven, podpora heren a pomluvy. 

Z pohledu marketingu je to pro inzerenty zničující. Představte si, že prodáváte třeba hamburgery nebo květiny a dáte si vedle své reklamy hromadu hnoje. Pomůže vám to? Nebo naopak budete platit za svou likvidaci?  Nic jiného, než hromada hnoje texty v Kamelotu nejsou. Anonymní lži a pomluvy. Tolik úvodem, nyní k dotazům: 

TEPO se již nyní zřejmě začíná připravovat na následující topnou sezónu, jaké jsou vaše kroky k tomu, aby obyvatelé domácností platili co možná nejmenší cenu za teplo? 

Ladislav Pavlík – redaktor Kladenský měsíc

Předně bych chtěl upozornit možné čtenáře, že nečtou nezávislé noviny. Jedna se o stranický tisk Volby pro Kladno tedy lidi zastupujících zájmy majitelů heren a ubytoven. Nyní k otázkám, které mi za Kladenský měsíc zaslal neúspěšný kandidát Volby pro Kladno a bývalý zaměstnanec magistrátu a společnosti TEPO pan Ladislav Pavlík.  

Dodávky prací poprvé v historii firmy soutěží a snižuje se tím jejich cena, šetříme na administrativě. Jak jste si pane Pavlíku všiml, krom jiného byla zrušena pozice marketingového manažera, tedy vaše pozice. Pozice, za kterou jste si vyfakturoval z městské firmy více než 800 tisíc, přičemž vás tam nikdo neviděl. 

Samozřejmě jsme vyhodili i Miroslava Vacka, který tam podobné lupárny celé roky kryl. Celkově měníme strukturu firmy, nastavujeme mechanizmy fungování tak, aby například nešel nakupovat třikrát předražený materiál, jak se to dělo za vašeho působení ve firmě, nákupy zveřejňujeme v registru smluv, dodávky prací soutěžíme, prostě děláme vše pro to, aby se z TEPA stal podnik sloužící obyvatelům města. 

 —

Ve forenzním auditu, který v této společnosti prováděla na základě rozhodnutí rady města společnost BDO, byly shledány některé nedostatky. Mimo jiné se ve zprávě konstatuje, že pozice jednatele TEPa a současně člena dozorčí rady výhradního dodavatele tepla (nyní Teplárna Kladno, dříve Alpiq) je střetem zájmů. Vy sám zastáváte tyto funkce, tedy vaše fungování je v rozporu se závěry forenzního auditu. Proč jste stále na obou pozicích? Jak s tím hodláte naložit zejména nyní, když se připravuje tendr na dodávku tepla pro společnost TEPO a je zřejmé, že prakticky jediným hlavním uchazečem může být Teplárna Kladno? 

Ladislav Pavlík – redaktor Kladenský měsíc

K údajnému střetu zájmů.  Podmínkou města ve smlouvě o dodávkách tepla, je účast člena vedení v dozorčí radě teplárny. Tento „střet zájmů“ je pro Kladno výhodou, což dokazuje například fakt, že trvá více než dvacet let. Nejde tedy o střet zájmů, který by byl pro firmu škodlivý. Naopak. Abych vám to vysvětlil jako člověku, který evidentně má o problematice teplárenství nulové znalosti. Stejně jako by bylo pro každého podnikatele dobré, vidět dodavateli do karet i tady je pro Kladno výhodné mít člověka v dozorčí radě teplárny. 

Škoda, že jste si za peníze, které jste si jako poradce fakturoval nezjistil, něco o dané problematice, nemohl byste snad ani takto houpou otázku položit a ušetřil byste tím sobě, mně i čtenářům spoustu času.  Ale chápu, že to není váš styl. 

Důležité je dodat, že audit ukázal zejména na systematické rozkrádání, které probíhalo za vašeho působení městském podniku. Firmu v tu dobu vedl Miroslav Vacek. Celou věc šetří policie. Doufám, že to ve svém článku náležitě zdůrazníte. 

 —

3) Stejný audit poukazuje na střet zájmů Filipa Jíchy jako jednatele společnosti UCA, dodavatele TEPa, a současně ředitele společnosti? Jak je možné, že ředitel je současně jednatelem dodavatelské firmy? 

Ladislav Pavlík – redaktor Kladenský měsíc

STejná otázka platí v případě společnosti Proznak, kde je jednatelkou společnosti matka Filipa Jíchy. Jak jste s touto skutečností naložil během vašeho půlročního fungování na pozici jednatele? 

Jedná se o nepravdivou informaci. Firma TEPO nemá žádný smluvní vztah s firmou UCA nebo s firmou matky pana Jíchy ani do budoucna takový vztah nebude. Z auditu je zřejmé, že UCA dodala Tepu plastové díly v hodnotě 100 tis jednou, před pěti lety a tím vše skončilo. Stalo se tak v době, kdy současný ředitel nefiguroval v žádném z orgánů společnosti. Střet zájmů by nastal, pokud by došlo k souběhu v čase, což se nestalo. 

Z vašich otázek vidím, že máte velký zájem o střet zájmů. Doufám tedy, že se zeptáte i na střet zájmů kdy firma pod vedením pana Vacka prodávala kovy do firmy vlastněné otcem pana Vacka. V těchto případech šlo o střet zájmů, který se na rozdíl o výše uvedeného, potkával v čase.

 —

4) TEPO přišlo o certifikát kvality, což svědčí o tom, že není schopné zajistit kvalitu a standard vnitřních procesů včetně personálního obsazení klíčových míst. Stalo se tak pod vaším vedením společnosti, jak tedy tuto situaci napravíte? 

Ladislav Pavlík – redaktor Kladenský měsíc

Opět se jedná se o nepravdivou informaci. Tepo o žádný certifikát nepřišlo. Certifikát jsme záměrně neprodlužovali. ISO 9001 je určeno především pro výrobní podniky. Bývalým vedením společnosti byl tento certifikát zneužíván k záměrnému předražování nákupů.

Tady je nutné doplnit, že TEPO nemá povinnost mít uvedené ISO. Naopak energetický audit nebo ISO 50001, které energetický podnik má mít, TEPO nemělo a bývalý jednatel tak roky vystavoval firmu riziku mnohamilionových pokut. Na zavedení ISO 50001 upravující systém managementu hospodaření s energií intenzivně pracujeme. 

Celé to opět to ukazuje na to, že jediné, co tam pan Vacek řešil byly nákupy za třikrát vyšší ceny a podobná zvěrstva. Tepo zachránil fakt, že Volbě pro Kladno nestačily ani nakoupené hlasy od obyvatelů ubytoven na to, aby sestavila koalici a Milan Volf se tak poté co všechny pomluvil, urazil a nesplnil nic z toho co slíbil, odebral spolu s komunisty tam kam patří, na smetiště kladenské komunální politiky. 

Tak to je vše. Pane Pavlíku doufám že jste s odpověďmi spokojen. 

Příště se na mě neváhejte obrátit.  

Díky!

Největší dík za zvládnutí krize patří zdravotníkům a složkám IZS. Krom nich jsou tu lidé, o kterých se tolik nemluvilo. Řidiči MHD, lidi na úřadě, učitelky ve školkách, pokladní nebo lidi pracující v čističkách. Takových lidí jsou tisíce, jejich práce není vidět, většinou jim nikdo nepoděkuje ale nemohli bychom bez nich fungovat….